pohryznutie vretenicou

Najnovšie články

Čo robiť pri uhryznutí vretenicou severnou?

Vretenica severská je jediným jedovatým hadom ktorý sa vyskytuje na území Slovenska. Je dlhá 60 – 80 cm, pričom samci sú menší a má modrosivá farbu s výraznou kľukatou kresbou na chrbte. Obýva chladnejšie oblasti s vyššou nadmorskou výškou ako sú lesné rúbaniská,