manipulácia s hadom

Najnovšie články

Zásady správnej manipulácie s hadom

Hady už vo svojej podstate vzhľadom na ich prirodzenosť, spôsob života a povahu nie sú zvieratá ideálne na manipuláciu. Žijú samotársky a okrem obdobia párenia sa nezgrupujú, ich nervová sústava nie je schopná citu vo forme „toho mám rád a toho druhého zase nie“,