útek hada

Najnovšie články

Had na úteku. Čo robiť?

Hady sú zvieratá často veľmi zvedavé a to hlavne pri umiestnení do novej chovnej nádrže a neustále ju preliezajú kým si ju celú neskontrolujú. Preto sa aj pozornému chovateľovi môže stať, že mu jeho had ujde. Nie je to veľký problém v prípade, že